Opetussuunnitelma

Ullan Pianokoulussa opetuksen päätavoitteena on, että oppilaalla on mukavaa - silloin hän myös oppii. (Vaikka joskus ehkä joutuu tekemään tylsiäkin harjoituksia...) Opetuksen pitää lähteä oppilaan omista lähtökohdista. Kenestä tahansa voi tulla ammattilainen, mutta kaikkein tärkeintä on löytää soittamisen ilo. Tarjoamme kaikille vähän kaikkea, jotta tie on auki kaikille musiikin osa-alueille.

Opetuksen tavoitteissa ja työtavoissa noudatamme paljolti samaa linjaa kuin musiikkiopistot, mutta hieman vapaammin ja yksilön tarpeita enemmän huomioiden. Vaikka oppilaat saavat toiveillaan itse vaikuttaa opetuksen sisältöön, samat tekniset, tyylilliset ym. perusasiat on opetettava kaikille. Eroavaisuuksia Ullan Pianokoulun ja musiikkiopistojen välillä on ehkä eniten siinä, että tutkintojen sijaan meillä panostetaan oppilaskonsertteihin. Konserteista pyrimme tekemään epämuodollisia ja mukavia tilaisuuksia. Oppilaat saavat esittää mieleisiään kappaleita vanhemmille ja muille oppilaille. Tyylilajit vaihtelevat rokista moderniin, ja myös neli- tai kuusikätisiä esityksiä kuullaan usein.

Opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia taitoja ja oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Opintojen keskeisenä sisältönä ovat soittimen perustekniikkaan ja ohjelmistoon perehtyminen sekä yhteismusisointi. Pyrimme myös kasvattamaan oppilaista ennakkoluulottomia soitettavan ohjelmiston suhteen.

Opetuksen tavoitteena on - kuten musiikkiopistoissakin:

Tavoittemme ovat korkealla, sillä kenessä tahansa voi piileskellä tuleva musiikin ammattilainen. Kunkin oppilaan tavoitteet määräytyvät hänen omien kykyjensä mukaan - tavoitteiden saavuttamiseen pyrimme kannustamalla, emme painostamalla. Oppitunneillamme kukin oppii soittimensa perustaitoja. Myös rytmitajua ja sävelkorvaa voidaan kehittää huimasti.

Esimerkiksi näiltä musiikin osa-alueilta kaikkien oppilaittemme tulisi saada tietoa ja kokemusta:

Suurin osa oppilaistamme toivottavasti jatkaa musiikkia rakkaana harrastuksena läpi elämän. Osa tarvitsee oppimiaan taitoja ammatissaan, esim. opettajan työssä. Innokkaimmat voivat jatkaa meiltä musiikin ammattiopintoihin; heille ehdotamme jossain vaiheessa musiikkiopistoon pyrkimistä. Se ei ole välttämätöintä, mutta kuitenkin suositeltavaa, koska opistoissa oppilaat voivat suorittaa tutkintoja. Joissakin opistoissa myös ulkopuoliset saavat tehdä tutkintoja - tällöin me Ullan Pianokoulun opettajat voimme valmentaa oppilaat tutkintoihin. Voimme pitää myös valmennustunteja musiikkiopistojen pääsykokeisiin menijöille.

Tärkeimmät tavoitteet kaikilla - niin oppilailla kuin opettajillakin - lienevät hyvät perustaidot instrumentin soitossa sekä musiikin tekemisen tuottama ilo.

Opetuksen sisältö ja työskentelytavat

Yksityistunnit ovat perinteisesti suosituin ja paras tapa opiskella pianonsoittoa. Yksilöopetukseen perustuvassa soitonopetuksessa lähtökohtana on yksittäinen oppilas tavoitteineen ja odotuksineen. Opetus tapahtuu oppilaan ehdoilla; kukin voi edetä itselleen sopivaa tahtia. Pyrimme löytämään kullekin oppilaalle juuri hänelle parhaiten sopivat työskentelytavat. Siksi metodit voivat jopa samalla opettajalla - oppilaasta riippuen - vaihdella suuresti. Toisille sopii Suzuki-tyyppinen korvakuulolta soittaminen, toisille perinteinen nuoteista opiskelu. Useimmiten hyvään lopputulokseen päästään eri metodeja luovasti yhdistelemällä.

Ryhmätunteja tarjoamme vain kuukauden pituisena alkeiskurssina, jolla tarkoituksena on tutustua pianoon ja pianonsoittoon harrastuksena. Ryhmissä on kerrallaan enintään kolme lasta, jotta kaikki saavat koko ajan istua pianon ääressä ja osallistua. Kuukauden tuntien jälkeen oppilaat ovat useimmiten jo aivan eri vaiheissa oppimisen suhteen - niinpä alkeiskurssin jälkeen suosittelemme vain ja ainoastaan yksityistunteja.

Aloittelijoille tarjoamme mahdollisimman monipuolista ohjelmistoa, jotta kukin voi myöhemmin löytää omimman alueensa. Alkeisopetuksen kirjoja ei useimpien oppilaiden kanssa kannata käydä järjestyksessä läpi, vaan täydennämme materiaalia muilla nuoteilla ja hypimme yli kohtia, jotka ovat tarpeettomia tai liian vaikeita oppilaalle. Oppikirjat valitsemme oppilaan mukaan: emme käytä mitään yhtä ja tiettyä sarjaa vaan etsimme kullekin oppilaalle sopivan tasoisen kirjan. Teoriavihkon pyrimme ostattamaan kaikilla, jotta soittamiselle rakentuu myös hyvä tiedollinen perusta.

Mitä vanhempi ja pidemmällä oleva oppilas, sitä enemmän hän saa itse vaikuttaa opetuksen sisältöön. Perustaidot jo omaava oppilas voi erikseen toivoa esim. vapaan säestyksen tunteja. Mutta alkeistasolla pyrimme huolehtimaan siitä, että kaikki oppilaat saisivat tukevan ja yleissivistävän perustan soitolleen. Tarkoitus olisi kuitenkin kasvattaa oppilaita olemaan avoimia kaikenlaiselle musiikille.

Opetuksemme korostaa oppilaan omaa aktiivista roolia ja sisäistä motivaatiota. Pyrimme kehittämään oppilaan musiikillista ajattelua, instrumentin teknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että oppilas kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Näin hänen ongelmanratkaisukykynsä paranee. Opettajan tarkoitushan on tehdä itsensä tarpeettomaksi!

Työtapojamme ovat muun muassa:

Oppilaat nauttivat soitosta aivan erityisesti silloin, kun he saavat soittaa yhdessä toisten kanssa. Niinpä opetusohjelmaamme sisältyy yhteissoittoa: joko nelikätisiä, bänditoimintaa tai kamarimusiikkia. Yhteissoitto kehittää nuotinlukutaitoa ja aivan erityisesti rytmitajua. Rytmi on koko yhteissoiton perusta - ilman rytmiä soitto ei onnistu. Myös oppilaan musiikin ymmärtämisen kyky paranee yhteissoitossa: soittajan on huomattava, milloin hänen osuudessaan on säestys, milloin melodia. Myös klassisen ohjelmiston keskusteleva (repliikki-vastaus) tyyli on helpommin omaksuttavissa yhteissoitossa kuin yksin soittaessa.

Tekemällä konserttitilanteista ja yhteissoittotunneista rentoja innostamme kaikkia esiintymään ja soittamaan yhdessä. Esiintyminen onkin useimmille oppilaillemme itsestäänselvyys - monet odottavat konsertteja innoissaan!

Oppilaille korostamme sitä, että läksyjä olisi harjoiteltava päivittäin - edes pikkuisen. Harjoittelun lisäksi myös musiikin kuuntelun pitäisi olla itsestään selvä osa oppilaittemme päiväohjelmaa. Soittaminen on sitä helpompaa, mitä tutumpia musiikin rakenteet, rytmit ja harmoniat ovat. Puhumattakaan siitä, miten hauskaa on päästä soittamaan jotakin tuttua kappaletta!